Girişimciler için 2014 Teşvik ve Hibe Listesi

Bazı bilgilerin bariz olmasına rağmen toplu halde bulunamamasına illet oluyorum. Türkçe hiçbir şekilde bilgiye ulaşamıyorsun, bütün SEO’cular black hat mübarek…

Bir ara lazım olmuştu bulamamıştım belki birilerinin işine yarar, işte 2014 yılı girişimciler için teşvik ve hibelerin listesi. Detaylarına nasıl ulaşırsınız, hangisi projenize uyar nasıl bulursunuz onu bilmem, Allah sabır versin :)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Ar-Ge Merkezleri Desteği
 • OSB’lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
 • Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ)
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği
 • Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Desteği

İşkur

 • İşkur Destekleri

KGF

 • Kredi Kefalet Desteği

KOSGEB

 • Arge ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Tematik Proje Destek Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Elektrik Enerjisi Desteği
 • Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
 • Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması
 • Teknik Yardım Desteği
 • Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

 • ORKÖY Kredileri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Özel Ağaçlandırma Desteklemeleri

SGK

 • SGK İşveren Sigorta Primi Teşvikleri

TKDK

 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-1 )
 • Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir Kodu 101-2 )
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-2 )
 • Kırsal Turizm (Tedbir Kodu 302-3 )
 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-4 )
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-3 )
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-4 )
 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir Kodu 101-1 )
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-1 )
 • Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-2 )

TTGV

 • Çevre Proje Destekleri
 • İleri Teknoloji Projeleri Desteği
 • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
 • Ticarileştirme Projeleri Desteği

TÜBİTAK

 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
 • 1002 – Hızlı Destek Programı
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 • 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
 • 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • 1501 – Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarı Destekleme Programı
 • 1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – KOBİ Arge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 – Uluslararası Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • 1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 2217 – Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P.
 • 2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
 • 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
 • 2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
 • 2229 – Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D. P.
 • 2231 – Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
 • 2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
 • 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
 • 2238 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
 • 2239 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
 • 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
 • 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
 • 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
 • 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 • 5001 – Akademik e-Kitap Çağrısı
 • AB ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödül Desteği
 • COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
 • ERA-NET
 • ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri
 • İkili Proje Destekleri
 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
 • Ortak Programlama İnisiyatifleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Çevreci Sokak Uygulamalarının Desteklenmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 • Arge Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 • Doğrudan Proje Desteği
 • Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Programı
 • Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Programı
 • Yurtdışındaki Vatandaşlarımız İçin Eğitim Programı

Kalkınma Ajansları

 • Mali Destek Programları

Dernekler Dairesi Başkanlığı

 • Derneklere Yardım Desteği

Ekonomi Bakanlığı

 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Bilişim Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Eğitim Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Film Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Sağlık Turizmi
 • İstihdam Yardımı
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Tasarım Desteği
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Enerji Sektörü Arge Projelerinin Desteklemesi
 • Enerji Verimliliğini Arttırıcı Projelerin Desteklenmesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Alternatif Ürün Desteği
 • Ar-Ge Destekleri
 • Biyolojik Mücadele Desteği
 • Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği
 • Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği
 • Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları
 • Fındık Üreticilerini Destekleme
 • Hayvancılık Destekleri
 • KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
 • KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
 • KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
 • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
 • Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 • Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
 • Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 • Tarım Sigortası Destekleri
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

Grameen Mikrofinans Kurumu

 • Grameen Mikro Finans Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 • Kooperatifçilik Proje Desteği

İlbank

 • Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi Desteği

Build araçları: Phing, Grunt veee Gulp

Neredeyse 20 yıldır hep başıma gelir, spesifik bir iş için debelenip dururken bir tool’a (kütüphane de olabilir) rastlayıverirsin ve “işte bu” dersin. İşte gulp da bunlardan bir tanesi.

Gulp bir build sistemi, grunt gibi. Bunlar ne iş yapar bilmeyenler için; kısaca sürekli yaptığınız işlemleri otomatize ederler. Daha önceleri ant, phing gibi sistemlerden fellik fellik kaçtım uzun süre, benim için en güzel build tool’u bash script’leri idi.

Build araçlarından kaçmamın ana nedeni ilk kurulumu ve bakımının çok vakit alması. Evet, tek proje üzerinde çalışıyorsanız onlarsız olmuyor ama benim gibi sürekli yeni projelere geçiyorsanız ve küçük ekiplerle çalışıyorsanız build tool’u konfigüre etmeye ayırdığınız kaynak size kazandırdıklarını karşılamıyor (vakit = nakit).

Ancak özellikle front-end development’taki gelişmeler build araçlarını zorunlu hale getiriyor. Sanırım grunt’ın bir anda popüler olmasının en büyük nedeni buydu. Biraz profesyonelleşen herkes LESS, SaSS, ScSS, Coffeescript gibi yardımcılara kayıyor ister istemez. Ek olarak bu dosyaların sıkıştırılması, birleştirilmesi vb. bir sürü ihtiyaç ortaya çıkıyor ve ister istemez böyle bir araç arayışına giriyorsunuz.

Gulp’a gelmeden önce daha önceki Phing ve Grunt deneyimlerimi paylaşayım.

Phing

Phing’i tercih etme nedenim build işlemlerinde back-end’e öncelik vermemdi, bu tamamen son çalıştığım projemin (Fotoğraf Arşiv Sistemi) ihtiyaçları doğrultusundaydı. Web tabanlı bir uygulama olarak en fazla 5-10 kişinin aynı anda login olmasını beklediğim için kaynaklarımı front-end optimizasyonuna yönlendirmek bu proje için pek mantıklı bir tercih değildi.

İlk başlarda bash script’leri işimi görürken bir noktadan sonra bu işi daha kolay halledebilir miyim diye arayışlara başladım…

Bu açıdan bakınca, kodu PHP’de yazdığıma göre en makul build sistemi yine PHP’ye özel yazılmış olan Phing diye düşündüm.

Buradaki gıcıklık; PHP’nin diğer birçok uygulaması gibi phing de java’nın ant’ından çakma bir araç olduğu için PHP geliştiricilerinin (en azından benim) alışkın olduğu pratiklikten çok uzaktı. En başta komutları XML ile veriyorsunuz.

XML bana göre dünyanın en gereksiz icatlarından biri. Anti-KISS: Klasik java yaklaşımı, düzenli ve iyi tanımlanmış olsun diye eşşek yüküyle ekstra iş – 3 satır data tanımlayacağım diye 500 satır XML… JSON’ın gözünü seveyim…

(Yani tamam hakkını da yemeyelim ama gerçekten kullanım alanı kısıtlı)

Netekim denedim, attım çöpe döndüm bash script’lerime ve sabır diledim içimden, shell scripting bilmeyenlere…

Grunt

Grunt sürekli karşıma çıkıp çıkıp duruyordu, açıkçası önyargıyla yaklaştığımı itiraf etmeliyim. Shazam Türkiye ekibinde işe başlayınca kabiliyetlerini bizzat görmüş oldum: Herşeyi yapıyor mübarek.

O kadar tutulan bir araç ki her tür ihtiyacınıza bir plugin bulabiliyorsunuz en kötü javascript’le kendi plugin’inizi yazıyorsunuz (nodejs sağolsun) ve hakkaten işini yapıyor.

En güzel tarafı da konfigürasyon dosyası JSON formatında! Süper…

….

Fakaaaaat…..

Bu cins araç ilk başlarda insanı büyüleyerek ciddi sorunlarını fark etmenize engel oluyor…

Grunt’ın Sıkıntıları

Özellikle Shazam’ın binlerce satırlık build konfigürasyonunda daha ilk günden beni rahatsız eden birşeyler vardı, yani bu böyle olmamalı bir yanlışlık var dedim hep kendi kendime, günlerce tekrar düzenledim, grupladım, comment’ler yazdım organize etmek için, ama ne fayda…

…ve laravel 5.0’ın screencast’lerini izlerken Gulp’ı kullandıklarını fark ettim. Laravel komunite olarak hakikaten dikkate aldığım bir grup. Eğer herhangi bir “şeyi” tercih ediyorlarsa bakmaya değerdir…

* Zend’in tam tersine :) Zend Framework komünü birşeyi kullanıyorsa hemen kaçacaksın oradan :)

Gulp’u inceleyince bir anda o başta bahsettiğim ampül yandı kafamda! Adamlar da fark etmiş bu sıkıntıyı nedenini buldukları gibi çözümünü de icat etmişler (bkz. gavur yapmış)

Grunt’ın iki tane çok önemli sıkıntısı var:

1. Konfigürasyon ağırlıklı build dosyası

Phing ile ortak sıkıntısı bu, özellikle build işlemleriniz uzadığında upuzun konfigürasyon dosyasını okumak, organize etmek tam bir ölüm (Tecrübe ile sabittir). Aslında Phing’den daha iyi en azından yine bir miktar kod yazabiliyorsunuz.

Her işin konfigürasyonunu ayrı ayrı tanımlayıp en son işlemlerin hangi sırayla çalışacağı tanımlıyorsunuz, bu da okunabilirliği (readability) berbat hale getiriyor. İnsan ister istemez build script’ine dokunmaya korkar hale geliyor.

2. Öküz gibi yavaş.

Bunu daha kibar tarif etmenin yolu yok, cidden çok feci… Temel nedeni yapılan işlerin (task) birbirinden bağımsız, birbirleriyle alakasız tanımlanması. Gulp’un bu tür işleri nasıl handle ettiğini görünce daha iyi anlaşılıyor.

Gulp

Peki bir anda beni Gulp’a aşık eden olay nedir?

Yazımın başlarına dönersek, build işlemlerimi bash script’leri ile yapmayı tercih ettiğimden bahsetmiştim. Gulp’un I/O operasyonlarını handle etme şekli unix shell’leri ile aynı: Pipe kullanıyor…

Aslında shell scripting ile ilgili ayrı bir yazı yazmak lazım ama, bizim sektörde çalışan kişilerin kesinlikle shell scripting bilmesi gerektiğine inanıyorum. awk, sed, sort, uniq, tail, head, grep vb. komutları kullanarak I/O ile ilgili birçok işi çok daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

(öğrenmesi biraz zor, kabul)

Shell Scripting ve Pipe’lar (Streaming)

Pipe’ların güzel tarafı programlar birbirine eklenen tesisat elemanları gibi birbirine bağlanabiliyor, su borusu nu takıyorsun vanaya, vanadan başka boruya vs. derken en sonda şelale yapıveriyorsun (ya da ben abartıyorum). Her komut inputu önceki programdan alıp işleyip çıktısını öteki programa veriyor…

Klasik programlamada dosyayı aç, satır satır oku, belleğe al, bir algoritmaya göre sırala vs. işlemlerinin aksine hem çok kolay yazılıyor hem de inanılmaz hızlı çalışıyor.

Detaylı teknik bilgi için şu dokümanı tavsiye ederim: https://github.com/substack/stream-handbook

Çok basit bir örnek; bir text dosyasını okumaya başlıyorsun, satırları sort komutuna veriyorsun sıralıyor, onu da head komutuna veriyorsun ilk 10 satırı gayet hızlı bir şekilde veriyor. I/O yönlendirildiği için temp dosyalara birşeyler yazmaya, hafızaya herşeyi yüklemeye vs. gerek kalmıyor.

Gulp da benzer bir mantık kullanıyor, örneğin LESS dosyasını CSS’e compile ediyorsun çıktısını direkt compress eden script’e yönlendiriyorsun. Yine temp dosya yok, garip garip konfigürasyonlar yok…

Code over Configuration

Konfigürasyon demişken Gulp’un ikinci olayına gelelim: Konfigürasyon değil javascript ile kodluyorsunuz bütün build işlerini.

Bizler programcıyız, konfigürasyon yerine program yazmaya başladığınız zaman adrenalini yemiş Hulk gibi oluyoruz. Gulp nodejs’in streaming ve non-blocking I/O kabiliyetlerini kullanarak harika bir iş başarmış bu anlamda.

Sonuç…

Özetle gulp’a bir göz atın derim. Aşağıdaki kısa slayt gösterisi de olayı ve felsefesini özetliyor:

http://slides.com/contra/gulp#/

Gönül ister ki daha civcivli bir post yazayım bu konuda ama malum iş-güç :) Gerisi artık size kalmış…

 

Apache Rewrite İpuçları

Apache rewrite modülü gerek SEO için, gerekse kullanıcıların adres kısmında gördükleri url’nin anlamlı olması açısından faydalı bir modül. Aslında rewrite’ın kabiliyetleri o kadar geniş ki bunun dışında bir sürü iş için de kullanılabiliyor.

Bu yazıda onlara çok değinmeyeceğim, benim değineceğim kısım çalışma şekli ile ilgili 1-2 kritik nokta. Bu noktalar rewrite ile ilgili sorunlarınızı çözmede çok işinize yarayacak… Continue reading

İdeal PHP Editörü (IDE) – PHPStorm

Eski blog yazılarıma bir göz attım da…
2009 yılında adam gibi bir IDE bulamamaktan …

ise IDE’nin öneminden bahsetmişim. Gerçi buna çok kızanlar olmuştu yorumlarda, favorim de şu:

facebook ta notepad2 ile yazılıyor seni kendini beğenmiş lanet olası pislik

Hala gördükçe gülümserim :) Neyse, aslında 1-2 yıldır ideal IDE’yi buldum:

Netbeans, NuSphere PHPEd, Dreamweaver, Notepad2, Notepad++, Zend Studio, vim, PDT, Aptana Studio, phpDesigner, Komodo, Sublime Text 2 hepsini denedim mutlaka bir eksikler çıktı. PHPStorm’da ise eksik değil bir sürü ekstralarla karşılaştım ve her birini keşfettiğimde dibim düştü…

Continue reading

Zend Framework Kullanarak TC Kimlik No. Kontrolü

Zend Framework kullanarak TC Kimlik numarasının doğruluğunu kontrol etmek gerçekten çok kolay:

TC kimlik numarasıyla doğum yılını 1 ile çarptık çünkü Zend_Soap_Client parametrelerin değişken tipini PHP değişkeninin tipine bakarak anlıyor.

Küçük bir incelik de ad ve soyad değişkenlerinde var… Ad ve soyadı büyük harf olarak göndermezseniz NVİ bilgilerin yanlış olduğunu söylüyor. Zend Framework kullandığımıza göre UTF-8 destekleyen mb_strtoupper fonksiyonunu kullanmamız gerekli, yoksa türkçe karakterlerde sorun yaşayabiliriz.

Eğer Zend Framework’ü kütüphane olarak kullanmak istiyorsanız

tanımını yapmayı unutmayın…

X-Requested-With ile AJAX’ı anlamak

Ufak bir ipucu paylaşayım istedim.

Eğer DRY prensibini benimsediyseniz mutlaka karşınıza gelmiştir: aynı sayfayı Ajax’la ve Ajax’sız çağırma ihtiyacı…

Bu durumda genelde senaryo şudur, AJAX’la çağırdığınızda sayfanın başında sonunda yer alan “header” ve “footer” kısmını göstermek istemezsiniz.

Ya da bir POST işlemi yapıyorsanız (insert / update / delete işlemleri) AJAX’la geldiğinde bir mesajı yazdırmak yeterli olurken AJAX’la gelinmediğinde işlem sonucunun gösterildiği bir sayfaya yönlendirmek gerekir. Krolar aynı sayfaya post edebilir ama ona değinmiyorum bile…

Daha advanced programcılar çıktı formatını değiştirebilir, örneğin AJAX’la gelindiğinde JSON, gelinmediğinde string gönderebilir mesela.

Bu durumla baş etmek için bir GET parametresi göndermek en klasik çözüm. Ancak her AJAX ihtiyacında tekrar bu GET parametresini göndermek hem angarya hem de boşu boşuna URL’yi uzatıyor.

Çözüm

Eğer javascript framework’ü kullanıyorsanız popüler framework’lerin hemen hepsi Ajax’la data gönderirken X-Requested-With diye bir header da gönderiyor. Bu header’ı kontrol ederek işlerinizi kolaylaştırabilir, kendi framework’ünüz varsa standardize edebilirsiniz.

Not: Javascript framework’ü kullanmıyorsanız da kullanmaya başlayın bi zahmet! Yok illa kullanmam diyosanız da XMLHttpRequest objesinin setRequestHeader diye bir metodu var, onu kullanarak javascript kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PHP’den kontrol etmek için $_SERVER[‘HTTP_X_REQUESTED_WITH’] değişkeni XMLHttpRequest değerine eşit mi diye bakmak gerekiyor.

A’dan Z’ye Bir Web Projesi Nasıl Yapılır

Vakt-i zamanında yazdığım gibi, web sitesi yapmak aslında çok zor bir iş değil. biraz eyçtimiyel (HTML) biraz fotoşot, biraz PHP üstüne biraz da siyo (SEO) koduk muydu kralını yaparız projenin…

Öyle değil mi? Değil kardeşim!

Milyonlarca web projesi var ve her gün binlercesi bu listeye ekleniyor. Dolayısıyla aklınıza gelen proje emin olun kesinlikle başkasının da aklına gelmiştir. Ancak her fikir kaliteli bir ürüne dönüşecek diye bir kural yok…

Facebook’un ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum da, o zamanlar interneti henüz ele geçirmemişlerdi… “Bu ne len” demiştim üniversite öğrencileri girecekmiş etcekmiş. Üstelik daha etkileyici rakipleri de vardı adı neydi hatırlayamasam da, ama facebook diğerlerini solladı gitti…

Üzerinde çalıştığım, ekibinde yer aldığım onlarca projeyi düşündüğümde şöyle bir yol haritası çıkardım. Eksiği olabilir, eğer eklemek istediğiniz birşey varsa lütfen iletin, eklerim… Continue reading

SQL Injection nedir, nasıl önlenir?

PHP’yi ya da web tabanlı herhangi bir yazılımı öğreniyorsanız güvenlikle ilgili ilk öğrenmeniz gerekenlerden biri SQL injection.

Hala uzmansorusu.com‘da sorulan soruların ciddiye alınacak bir kısmında, üniversiteye gelen stajerlerde, hatta çalışma fırsatım olan arkadaşlarda bu konuda bir bilgisizlik var…

Aslında bu blog’a başlarken ileri düzey konulara, framework’lere falan değineyim istemiştim ama pes ediyorum artık. Şuraya yazayım da en azından lazım olduğunda al oku işte diye adresini veririm :)

Continue reading

Programlamada Üretim Hızını Arttırmak…

Bir ürün ortaya koyarken, aynı diğer sektörlerde olduğu gibi yazılım sektöründe de maliyet çok önemli elbette.

Yazılım ve donanım masraflarını çıkardığımız zaman geriye kalan maliyet yazılımcıların çalışma süresi, bu yüzden de projenin ne kadar hızlı geliştirilirse maliyeti o kadar düşük olur diyebiliriz. İster kendi projenizi geliştiren bir yazılımcı olun, ister bir şirket, bu gerçek değişmiyor.

Tabii üretim hızını arttırırken, bunun tam karşısında dikilen çok önemli bir parametre var, o da KALİTE ! Hızlı yazmak uğruna kaliteden ödün vermemeliyiz… Türkiye’deki berbat yazılım kalitesinin bence en büyük nedeni bu.

Sorun?

Makine mühendliği eğitimi sırasında üretim planlama ile ilgili derslerimiz vardı. Bunlardan biri de seri üretimde maliyetin düşürülmesi için yapılabilecekler. Mesela bir otomobil üretim bandını düşünün.

Her ne kadar yazılım sektörü ile kıyasladığınızda maliyeti etkileyen çok fazla parametre olsa da, aynen yazılımdaki gibi üretim hızını ne kadar arttırırsanız birim otomobil başına maliyetiniz de o kadar düşer.

Burada hızı optimize ederken en önemli bir prensip vardır:

Üretim işleminin hızını arttırmaya zorlarsanız kaliteden kaybedersiniz. Ancak asıl optimize edebileceğiniz nokta, üretim işlemleri arasında ara maddelerin bir yerden bir yere transferi, makineye bağlanması, makineden sökülmesi gibi ara işlemlerdir.

Örneğin bir torna işlemini olması gerekenden daha hızlı yaparsanız torna bıçağının ısınması vb. nedenlerden ürettiğiniz malzemenin yüzey KALİTESİ düşer, pürüzsüz bir yüzey yerine tırtıklı bir yüzey elde edersiniz.

Çok benzer bir şekilde kod yazma süreniz 3 aşağı  5 yukarı bellidir. Eğer çok hızlı yazmaya çalışırsanız mutlaka bazı noktaları gözden kaçırmaya başlarsınız. Bunun da acısı birkaç ay sonra çıkar: “Ben mi yazmışım lan bunu?!?!”

Nasıl?

Peki bu konuda ne yapılabilir? Programcı özelinde baktığımızda bence önemli unsurlardan birisi, aynı seri üretim yapan bir fabrikada olduğu gibi, ara işlemleri optimize etmek. Yani program yazarken rutin olarak yaptığımız ara işlemleri hızlandırmak.

İşte benim optimize ettiğim bazı şeyler. Eğer bu listeye eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorum olarak yazın, buraya eklerim…

1. Çift Monitör Kullanmak

Bilkent’teki işimde monitörümün yanına ikinci bir monitör koyduğum zaman çalışma arkadaşlarımın ilk tepkileri daha çok “wow ne havalı” gibi hafif dalga geçen bir yaklaşımdı. Şu an, departman müdürümüz de dahil çoğu kişi çift monitör kullanıyor…

Nedeni kesinlikle hava atma merakımdan değil. Basit bir rutini devreden çıkartmak: (Alt + TAB) kombinasyonu. Bir proje yazıp test ederken saatte kaç keç alt+tab kombinasyonunu kullandığınızı saydınız mı? Ben de saymadım aslında ama: ÇOK :)

Bir monitöre favori browser’ınızı koyuyorsunuz, diğerine editörü. Editörde yazdığınızın sonucunu browser’dan karşılaştırıyorsunuz. Ya da CSS ile uğraşıyorsunuz atıyorum. CSS’i Firebug ile modifiye ederek istediğiniz sonucu elde ediyorsunuz. Sonra yandaki monitörden son halini CSS’e yazıyorsunuz.

Hatta itiraf ediyorum atuyorum 5 dakika süren bir işlemi yaparken ikinci monitörde minesweeper oynadığım da çoktur :) Çünkü o sırada başka bir işe girerek ilkine olan konsantrasyonumu kaybetmek istemem…

2. 10 Parmak Yazabilmek

Dalga geçmiyorum, hala 2-3 parmakla kod yazmaya çalışan insanlar var yahu!

3. Shortcut Kullanmak

Belki abarttığımı düşüneceksiniz ama, hiç klavyeden elinizi kaldırıp mouse’a götürmenin size vakit kaybettirdiği dikkatinizi çekmiş miydi? Bu hareket belki 0,3 saniye alıyor ama günde belki 10.000 kere yapıyoruz.  Hemen hemen her işlemin bir shortcut’ı var: Commit et, kaydet, yükle (upload), dosya aç, dosya bul vs.vs. Bazı işlemlerin çok abuk shortcut’ları olabiliyor, tek elle yapamadığınız. Onları da üşenmeden değiştirin derim…

Aslında shortcut değil ama, yeni IDE’lerde code templates diye bir olgu var. Örneğin netbeans’de “assign” yazıp TAB’a bastığımda $this->assign(‘parameter’, $parameter); gibi bir kodu otomatik üretiyor ve cursor ‘parameter’ üzerinde oluyor. Onu örneğin ‘users’ olarak değiştirdiğimde otomatik olarak $parameter da $users oluyor…

Kullandığım başka bir trick de Textmate’ten: Shift + Ctrl Enter yaptığımda bulunduğum satırın sonuna bir noktalı virgül koyup sonraki satıra geçiyor. Bunu netbeans’de yapmak için basit bir makro kaydetmem gerekti. Bir satırın ortasındayken sona git, noktalı virgül koy, sonra enter’a bas yerine epey hızlandırıyor beni…

Siz de kendi hızınızı arttıracak shortcut’lar üretebilirsiniz.

4. Programlara Kolay Erişim

Favori programlarınızı başlat menüsü altından tüm programlara, oradan program dizinine, oradan programa gidip mi çalıştırıyorsunuz?

Her gün kullandığınız programları mac kullanıyorsanız dock’a ekleyebilir, windows 7 kullanıyorsanız “pin” ile taskbar’a sabitleyebilirsiniz. (Daha eski bir windows kullanıyorsanız önce onu çöpe atmakla işe başlayabilirsiniz!) Günlük kullanmadıklarınızı ise buraya koymayın ki bu sefer de yüzlerce program arasından günlük programınızı aramayın…

Diğer programlara erişmek için Mac’te Cmd+Space ile spotlight’ı açıp programın adını yazabilirsiniz. Aynısını windowsda yapmak için klavyenizdeki windows tuşuna basıp programın adını yazmaya başlayın, başlat menüsü açılıp program listede çıkar, oradan yine klavyeyle seçip açabilirsiniz.

5. Yıldırım gibi Çalışan Bir Bilgisayar

Birçok yerde işin bu erbapları der ki:

“Paranızın alabileceği en iyi bilgisayarı alın”

Sonuçta işinize yatırımdır bu. Bir yandan donanım problemleriyle ya da kanıran bir bilgisayarla uğraşırken nasıl konsantre olabilirsiniz ki işinize?

Kullandığınız donanımın birbirine uyumlu olması çok önemli o yüzden marka bilgisayarları tercih etmekte yarar var. Para ayırabiliyorsanız Mac’i sırf bu yüzden tavsiye ederim. Windows 7 bana göre gerek stabilite, gerek performans, gerekse fonksiyonalite açısından Snow Leopard’ı solladı ancak donanım olarak Mac kadar düzgün çalışan PC her zaman toplanmıyor. Sessizliği de cabası…

En son yakın bir arkadaşım bilgisayarının sesinden bıkıp kasayı yan odaya koymaktan bahsediyordu… Duvarı delip kabloları oradan geçirecekmiş ;)

Windows 7 kullanıyorsanız hızlı bir USB belleği windows 7’yi hızlandırmak için kulanabilirsiniz. USB’yi takın ve ekrana çıkan yönlendirmeleri takip edin. Bilgisayarınızın daha hızlı tepki verdiğini görebilirsiniz.

Linux’a gelince… Desktop olarak Kullanmayın! Bu kadar basit :)