Girişimciler için 2014 Teşvik ve Hibe Listesi

Bazı bilgilerin bariz olmasına rağmen toplu halde bulunamamasına illet oluyorum. Türkçe hiçbir şekilde bilgiye ulaşamıyorsun, bütün SEO’cular black hat mübarek…

Bir ara lazım olmuştu bulamamıştım belki birilerinin işine yarar, işte 2014 yılı girişimciler için teşvik ve hibelerin listesi. Detaylarına nasıl ulaşırsınız, hangisi projenize uyar nasıl bulursunuz onu bilmem, Allah sabır versin :)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 • Ar-Ge Merkezleri Desteği
 • OSB’lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
 • Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ)
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği
 • Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Desteği

İşkur

 • İşkur Destekleri

KGF

 • Kredi Kefalet Desteği

KOSGEB

 • Arge ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Tematik Proje Destek Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Elektrik Enerjisi Desteği
 • Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
 • Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması
 • Teknik Yardım Desteği
 • Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

 • ORKÖY Kredileri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Özel Ağaçlandırma Desteklemeleri

SGK

 • SGK İşveren Sigorta Primi Teşvikleri

TKDK

 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-1 )
 • Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir Kodu 101-2 )
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-2 )
 • Kırsal Turizm (Tedbir Kodu 302-3 )
 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-4 )
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-3 )
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-4 )
 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Tedbir Kodu 101-1 )
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Tedbir Kodu 103-1 )
 • Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi (Tedbir Kodu 302-2 )

TTGV

 • Çevre Proje Destekleri
 • İleri Teknoloji Projeleri Desteği
 • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
 • Ticarileştirme Projeleri Desteği

TÜBİTAK

 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
 • 1002 – Hızlı Destek Programı
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 • 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
 • 1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • 1501 – Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarı Destekleme Programı
 • 1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – KOBİ Arge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 – Uluslararası Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • 1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 2217 – Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P.
 • 2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
 • 2223 – Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
 • 2224 – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
 • 2229 – Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D. P.
 • 2231 – Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
 • 2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
 • 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
 • 2238 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
 • 2239 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
 • 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
 • 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
 • 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
 • 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 • 5001 – Akademik e-Kitap Çağrısı
 • AB ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödül Desteği
 • COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
 • ERA-NET
 • ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri
 • İkili Proje Destekleri
 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
 • Ortak Programlama İnisiyatifleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Çevreci Sokak Uygulamalarının Desteklenmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 • Arge Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 • Doğrudan Proje Desteği
 • Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Programı
 • Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Programı
 • Yurtdışındaki Vatandaşlarımız İçin Eğitim Programı

Kalkınma Ajansları

 • Mali Destek Programları

Dernekler Dairesi Başkanlığı

 • Derneklere Yardım Desteği

Ekonomi Bakanlığı

 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Bilişim Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Eğitim Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Film Sektörü
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi-Sağlık Turizmi
 • İstihdam Yardımı
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Tasarım Desteği
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Enerji Sektörü Arge Projelerinin Desteklemesi
 • Enerji Verimliliğini Arttırıcı Projelerin Desteklenmesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Alternatif Ürün Desteği
 • Ar-Ge Destekleri
 • Biyolojik Mücadele Desteği
 • Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği
 • Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği
 • Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları
 • Fındık Üreticilerini Destekleme
 • Hayvancılık Destekleri
 • KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
 • KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
 • KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
 • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
 • Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
 • Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
 • Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
 • Tarım Sigortası Destekleri
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

Grameen Mikrofinans Kurumu

 • Grameen Mikro Finans Programı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 • Kooperatifçilik Proje Desteği

İlbank

 • Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi Desteği

İlgili Yazılar

1 Yorum

Leave a Comment.